Vrouwenvereniging Ora et Labora

Op een aantal donderdagavonden komen we als vrouwenvereniging bij elkaar in het kerkgebouw. De avonden beginnen om 20.00 uur.
Na de opening zijn we altijd op een leuke en creatieve manier bezig. Hierbij kunt u denken aan het maken van handwerkjes. Na de pauze lezen we met elkaar een boek.
Een aantal keren per seizoen wordt er aan de creativiteitstafel gewerkt, bijvoorbeeld een bloemenkrans, 3D-kaarten of schilderwerk.
Ook nodigen we af en toe een spreker uit om te spreken over een boeiend thema.


Dit is echter nog niet alles, onze activiteiten beperken zich niet tot de reguliere donderdagavonden. Zo organiseren we jaarlijks een verkoopmarkt voor het goede doel, die altijd druk bezocht wordt.
We proberen ons ook op andere manieren in te zetten voor de gemeente. We bezoeken ouderen, sturen kaarten als er een zendingswerker jarig is, bezoeken nieuwe gemeenteleden, en echtparen waar een baby werd geboren.

Heb je aan de hand van deze korte introductie nog vragen, dan kun je ze altijd stellen via: oraetlabora@gergemzeist.nl.
 

De jaarlijkse verkoping voor het goede doel:

 

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen.
Ezechiel 36:26,27

Agenda
21 apr 1e Paasdag
22 apr 2e Paasdag
23 apr Kledinginzamelingsactie
5 mei Avonddienst om 15:30
7 mei Papiercontainer
8 mei Papiercontainer

Inloggen