Vrouwenvereniging Ora et Labora

Op een aantal donderdagavonden komen we als vrouwenvereniging bij elkaar in het kerkgebouw. De avonden beginnen om 20.00 uur.
Na de opening zijn we altijd op een leuke en creatieve manier bezig. Hierbij kunt u denken aan het maken van handwerkjes. Na de pauze lezen we met elkaar een boek.
Een aantal keren per seizoen wordt er aan de creativiteitstafel gewerkt, bijvoorbeeld een bloemenkrans, 3D-kaarten of schilderwerk.
Ook nodigen we af en toe een spreker uit om te spreken over een boeiend thema.


Dit is echter nog niet alles, onze activiteiten beperken zich niet tot de reguliere donderdagavonden. Zo organiseren we jaarlijks een verkoopmarkt voor het goede doel, die altijd druk bezocht wordt.
We proberen ons ook op andere manieren in te zetten voor de gemeente. We bezoeken ouderen, sturen kaarten als er een zendingswerker jarig is, bezoeken nieuwe gemeenteleden, en echtparen waar een baby werd geboren.

Heb je aan de hand van deze korte introductie nog vragen, dan kun je ze altijd stellen via: oraetlabora@rehobothkerkzeist.nl.
 

De jaarlijkse verkoping voor het goede doel:

 

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de HEERE zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide: Mozes, Mozes. En hij zeide: Zie, hier ben ik.
Exodus 3:3,4

Agenda
24 jan Bijbellezing
6 feb Papiercontainer
7 feb Bijbellezing
7 feb Papiercontainer
21 feb Bijbellezing
6 mrt Papiercontainer

Inloggen