Zondag 13 januari 2019

 

Morgendienstom 19.00 uur.

Schriftgedeelte en Psalmen:  

Zingen : Psalm 74 : 12 en 15
Zingen na De Tien Geboden : Psalm 78 : 3
Schriftlezing: Hebr. 13
Zingen Psalm 146 : 3 en 4
Zingen : Psalm 95 : 4 en 5
Zingen: Psalm 25 : 6


 
Thema van de preek is : Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.
 

 

Avonddienst dienst om 18.30 uur.

Schriftgedeelte en Psalmen:

Ps. 91: 1

Ps. 2: 7

Numeri 10: 11-36

Ps. 68: 1, 13, 17

Ps. 80: 5

Ps. 121: 4

Hoofdgedachte: Twee woestijngebeden.

 

 

Voor een beschrijving van de kerkdienst, klik hier.

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
Romeinen 12:1

Agenda
23 jan Bijbellezing
5 feb Papiercontainer
6 feb Bijbellezing
6 feb Papiercontainer
20 feb Bijbellezing
5 mrt Papiercontainer

Inloggen