Contact  |  Route  |  Links

Uitzenddienst Carolien Geluk

25 juni 2019 -

U/jij bent van harte welkom in de uitzenddienst van Carolien Geluk. Deze wordt geleid door Ds. J.J. van Eckeveld en Ds. W. Harinck zal de uitzending verrichten. Aanvang van de dienst is 19.30 uur.

Er ligt voor ons als zendende gemeente een belangrijke taak. Christus zal mede op het gebed van de thuisgemeente zorgen voor Carolien en haar de weg wijzen zodat mensen in haar omgeving horen van de Blijde boodschap van vergeving van zonde. Paulus riep de gemeente van de Thessalonicenzen op tot gebed. ‘Bidt voor ons opdat het woord des Heeren zijn loop hebbe’.

De collecte is bestemd voor het werk onder vrouwen en jongeren in Albanië. Van harte aanbevolen! Na de dienst is er gelegenheid om afscheid van Carolien te nemen, de volgende dag vertrekt zij naar Albanië. We zien uit naar uw komst! 

Leden kunnen meeluisteren met de kerktelefoon.

Hartelijke groet, de thuisfront- en zendingscommissie


Terug naar de agenda

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 uur
Aanvang 2e dienst, zie de agenda

Dagelijks Woord
Als ik uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?
Psalm 8:4,5

Agenda
22 jun Tuinfair tbv het kerkgebouw
23 jun Voorbereiding Heilig Avondmaal
23 jun Avonddienst om 18:00
25 jun Uitzenddienst Carolien Geluk
30 jun Bediening Heilig Avondmaal
30 jun Avonddienst om 18:30

Inloggen