Contact  |  Route  |  Links

Afscheidsdienst Ds J.J. van Eckeveld

9 april 2019 -

Om 19.30 uur is er een kerkdienst waarin ds. Van Eckeveld voor de laatste keer als herder en leraar van de gemeente Zeist zal voorgaan. Aansluitend aan de dienst zullen enkele toespraken gehouden worden. Na afloop zal er voor genodigden en gasten van buiten de gemeente de gelegenheid zijn om afscheid te nemen. 


Terug naar de agenda

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn Hulp geweest; begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils.
Psalm 27:9

Agenda
2 apr Papiercontainer
3 apr Papiercontainer
9 apr Afscheidsdienst Ds J.J. van Eckeveld
19 apr Goede Vrijdag
21 apr 1e Paasdag
22 apr 2e Paasdag

Inloggen