Contact  |  Route  |  Links

Afscheidsdienst Ds J.J. van Eckeveld

9 april 2019 -

Om 19.30 uur is er een kerkdienst waarin ds. Van Eckeveld voor de laatste keer als herder en leraar van de gemeente Zeist zal voorgaan. Aansluitend aan de dienst zullen enkele toespraken gehouden worden. Na afloop zal er voor genodigden en gasten van buiten de gemeente de gelegenheid zijn om afscheid te nemen. 

De verwachting is dat de bijeenkomst goed bezocht zal worden. Daarom de suggestie om samen te rijden om op die manier de parkeerbehoefte niet te groot te maken. De zitplaatsen zullen net als altijd vrij zijn. Er zullen enkele gereserveerde plaatsen voorin de kerk zijn voor de fam. Van Eckeveld (midden), voor sprekers rechts en links voor personen die moeilijk ter been zijn.


Terug naar de agenda

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 uur
Aanvang 2e dienst, zie de agenda

Dagelijks Woord
En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij die Hem vreest, beide klein en groot.
Openbaring 19:5

Agenda
26 mei Avonddienst om 15:30
30 mei Hemelvaartsdag
2 jun Avonddienst om 18:30
4 jun Papiercontainer
5 jun Papiercontainer
9 jun Avonddienst om 18:30

Inloggen