Contact  |  Route  |  Links

Uitvoering Paascantate

31 maart 2018 -

Het gemengd koor “Sursum Corda” hoopt een Paascantate ten gehore te brengen o.l.v. Johan Pitlo.

De organist is Frans v.d. Lagemaat; er hopen ook enkele instrumentalisten hun medewerking te verlenen. Dhr. E. v.d. Poel hoopt de opening te verzorgen en een korte meditatie te houden.

De toegang is gratis; er zal wel een collecte gehouden worden voor Woord en Daad. De avond begint om 19.30 uur.

Allen hartelijk welkom!


Terug naar de agenda

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken; dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven.
Genesis 9:14,15

Agenda
21 feb Bijbellezing
6 mrt Papiercontainer
7 mrt Papiercontainer
14 mrt Biddag
14 mrt Inzameling voedselbank
30 mrt Goede Vrijdag

Inloggen