Contact  |  Route  |  Links

1e Kerstdag

25 december 2017 -

Om 10:00 en 18.30 uur Ds. J.J. van Eckeveld voor te gaan. U bent van harte welkom!

Hieronder wat meer informatie over de betekenis van Kerst:

Onze wereld ligt onder hemels baldakijn. Kijk naar boven! Hemel en aarde horen bij elkaar. Onze wereld staat niet op zichzelf.

God heeft ons gemaakt, en niet wij.  Het is niet goed voor een mens, als hij alleen is. Eenzaamheid is vaak iets heel moeilijks. Zonder de ander is ons leven niet compleet. Zonder God is ons leven onaf.

Waarom nemen we dan afscheid van Hem? Kunnen we het leven zelf wel aan? Alles is toch te verklaren? Bijna alles, bedoel je! Open einden zijn er nog genoeg. Geeft dat? Misschien niet.

Zonder regels kunnen we niet leven. Dan blijft de chaos over. God gaf ons Zijn regels. Zijn wet kwam ter sprake. Gegrift in steen, kon er nooit meer uit.

Maar, zoals het vaak gaat, regels roepen weerstand op. Rebelsheid. Ons afscheid van God is radicaal. Eigenwijs. Dom. Overgeleverd aan alleen-zijn. Voortaan kijken we naar beneden. Hoe krijg je het voor elkaar?

Kerstfeest

Totdat… de hemel opengaat. Het licht breekt door. Er klinkt een boodschap: ‘Heden geboren … een Zaligmaker’. Op het kerstfeest zoekt God contact met ons. Ondanks onze opstand. Hij biedt ons een nieuwe mogelijkheid tot contact. Via de enige die onze weerstand kan vergeven. Via Jezus Christus.

Goede Vrijdag

Maar dat loopt fout! De unieke Zaligmaker sterft. Geeft Zichzelf in de dood. Nota bene aan een kruis, de ergste soort. Hernieuwd contact wordt de grond ingeboord. Juist niet.

Jezus dood is een offer. Zonder offer geen vergeving. Onze opstand moet recht gezet worden. God stapt niet over rebelsheid heen. Daar moet straf op volgen. Of aan ons, of aan Jezus.

Pasen

De dood overwint niet, is zeker niet het laatste woord. Het laatste woord is aan het leven. Het leven van Jezus Christus. Daarom verlaat Hij het graf. Hij die vergeeft, zorgt ook voor nieuw leven met God.

Hemelvaart

De Zaligmaker keert terug naar de hemel. Daar kwam Hij vandaan. Hij verbindt opnieuw hemel en aarde. Hij opent de toegang naar het onverstoorbare contact met God.

Pinksteren

Kun je niet terugkomen bij God? Bid, vraag, om de Heilige Geest. Hij woont sinds het Pinksterfeest in de kerk. Daar mag jij ook komen. In de kerk, onder de uitleg van Gods boodschap, kun je terugkeren naar God. Daar komen hemel en aarde, heel persoonlijk, weer bij elkaar.

Meer weten, erover doorpraten? Neem contact op.


Terug naar de agenda

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen; alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Lukas 3:9

Agenda
19 dec Bijbellezing
25 dec Eerste Kerstdag
26 dec Tweede Kerstdag
26 dec Kerstviering voor Jeugd en Gemeente
31 dec Oudjaarsdienst
1 jan Nieuwjaarsdienst

Inloggen